WordPress – anpassa filen wp-config.php för databasen

Om du jobbar mot webbhotell eller lokalt med MySQL och en WordPressinstallation så måste du göra några inställningar i WordPressfilen, wp-config-sample.php, för att få det att fungera. Om du inte använder dig av en One-click installation istället, som många webbhotell erbjuder. wp-config-sample.php är originalfilen som finns i en ny WordPressinstallation.

Beskrivning för webbhotell:

Öppna filen wp-config-sample.php med valfritt kodningsprogram.
MySQL-inställningar – MySQL-uppgifter får du från ditt webbhotell.
Du behöver fylla i på följande fyra rödmarkerade ställen mellan Enkla citationstecken  ’ ’

1.
/** Namnet på databasen du vill använda för WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘Ange databasnamn här‘);

2.
/** MySQL-databasens användarnamn */
define(‘DB_USER’, ‘Ange databasanvändare här‘);

3.
/** MySQL-databasens lösenord */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘Ange databaslösenord här‘);

4.
/** MySQL-server */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost‘);
När du är klar sparar du istället filen som wp-config.php (utan sample)

 

Beskrivning för installation lokalt MAMP:

Öppna filen wp-config-sample.php med valfritt kodningsprogram.
Du behöver fylla i på följande fyra rödmarkerade ställen mellan Enkla citationstecken ’ ’

1.
/** Namnet på databasen du vill använda för WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘Ange databasnamn här‘ som du skapat i phpMyAdmin i MAMP);

2.
/** MySQL-databasens användarnamn */
define(‘DB_USER’, ‘Ange databasanvändare här=root’);

3.
/** MySQL-databasens lösenord */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘Ange databaslösenord här=root’);

4.
/** MySQL-server */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost‘);
När du är klar sparar du istället filen som wp-config.php (utan sample)

Click here to add a comment

Leave a comment: