Att informera om kakor (Cookies)

Kakor är en fil som oftast lagras i besökarens webbläsare för att webbplatsen ska kunna känna igen besökaren. Det gäller t.ex. när du besöker en webbshop och använder dig av en kundkorgsfunktion. Då behöver dina uppgifter lagras för att komma ihåg att du är du och vilka varor som du valt.

Du är skyldig att informera

Du är skyldig att informera om vilka delar av din webbplatsen som använder sig av så kallade kakor se Lag 2003:389, (LEK) Lagen om elektronisk kommunikation. Det är PTS (Post- och telestyrelsen) som hanterar dessa frågor.

Därför behöver du se till att få besökarens samtycke till att du använder kakor och även informera om vad som händer om de inte accepterar det.

Du ska informera om vilken typ av kakor det är du använder och varför.

Besökaren måste aktivt bli informerad vid besöket på webbplatsen samt ha möjlighet att aktivt tacka ja eller nej.

Den nya dataskyddslagen GDPR kommer att ersätta den tidigare lagen om Cookies/kakor.

Click here to add a comment

Leave a comment: