Lättläst på webben

Om lättläst på webben

Lättläst behövs när mer och mer information flyttar ut på webben. Myndigheter, föreningar och företag lägger ut det mesta av viktig information där. Ungefär var femte person har någon form av funktionsnedsättning. Då är det viktigt att tänka på att informationen ska finnas som lättläst text. Äldre människor, människor med läs- och skrivsvårigheter och nyanlända, är bara några exempel på personer som behöver lättlästa texter för att ta till sig informationen.

Hur skriva lättläst?

Några saker att tänka på när man skriver texter som ska vara lättlästa:

  • att byta från passiv till aktiv form
  • att korta ner meningar
  • att dela sammansatta ord
  • att ändra ordföljd

Vill du förtydliga texten än mer, är det bra att använda sig av bilder och symboler som samverkar och förklarar textens innehåll.

Det finns ett bra hjälpmedel när du vill testa din text och få förslag på förbättringar. Tjänsten är gratis och heter Friendly Reader.

PTS (Post och telestyrelsen) har sammanställt vägledning för webbutveckling som främst gäller offentlig sektor. Men här finns mycket som kan vara till hjälp även för föreningar och företag.

Click here to add a comment

Leave a comment: